អចលនទ្រព្យ

ទស្សនាវិដេអូ៖ លោករដ្ឋមន្ដ្រី កើត រិទ្ធ ឡើងធ្វើបទបង្ហាញនិងការពារសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពី «ការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាមានអាសន្ន» នៅព្រឹទ្ធសភា

ភ្នំពេញ)៖ លោក កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រឹទ្ធសភា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានធ្វើបទបង្ហាញ និងការពារសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ស្ដីពី «ការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាមានអាសន្ន» ដែលជាច្បាប់មួយមានភាពចាំបាច់ខានមិន សម្រាប់យកទៅអនុវត្តមាត្រា២២ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ក្រោយព្រះមហាក្សត្រប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ន។

លោក កើត រិទ្ធ ដែលឡើងបកស្រាយក្នុងនាមតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងបានអះអាងថា ច្បាប់នេះនឹងបង្កើតឲ្យមានបទដ្ឋានគតិយុត្តិមួយច្បាស់លាស់ ដើម្បីធានាដល់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាអាសន្ន។ លោកថ្លែងថា ច្បាប់នេះគឺមានគោលបំណងការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិ ជាពិសេសការពារសន្ដិសុខជាតិ សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងការពារអាយុជីវិត សុខភាពប្រជាជន។