កម្មវិធី «បុស្តិ៍ប្រជាប្រិយ»


បុស្តិ៍ប្រជាប្រិយ គឺជាកម្មវិធីថ្មី ដែលធ្វើបទបង្ហាញព័ត៌មានតាមរយៈវីឌីអូខ្លី ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសង្គម ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព័ត៌មានកីឡា ព័ត៌មានកំសាន្ត ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ព័ត៌មានប្លែកៗនៅជុំវិញពិភពលោក។ សូមជួយ LIKE & SUBSCRIBE ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ


បុស្តិ៍ប្រជាប្រិយ គឺជាកម្មវិធីថ្មី ដែលធ្វើបទបង្ហាញព័ត៌មានតាមរយៈវីឌីអូខ្លី ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសង្គម ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព័ត៌មានកីឡា ព័ត៌មានកំសាន្ត ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ព័ត៌មានប្លែកៗន

05-14-2020 11:36:25  

អភិបាលខេត្តកណ្តាល៖ កម្មករ-កម្មការិនី ទើបត្រឡ

(កណ្ដាល)៖ អភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោក គង់ សោភ័ណ្ឌ បានលើកឡើងថា ក្រុមកម្មករ-កម្មការនី តាមបណ្ដារោងចក្រទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាល ដែលទើបវិលត្រឡប់ពីស្រុកកំណើត ត្រូវចូលសម្រាកនៅតាមទីតាំងដែលរដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំរួចរយៈពេល ១៤ថ្ងៃសិន។

ក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការខេត្ត ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ និងនៅគ្រាដែលលោកដឹកនាំក្រុមមន្ត្រី ចុះផ្ដល់ដំណឹងដល់រោងចក្រនៅក្រុ

06-13-2020 21:27:00